SE_Assist logo

SE-Assist Cymru Wrthi’n Cael ei Ddatblygu

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod ar hyn o bryd yn datblygu SE-Assist Cymru, gyda’r bwriad o’i lansio yn ystod gaeaf 2015/16.

Mentrau Cymdeithasol

Yn dilyn y cyhoeddiad a wnaed ar 29 Medi 2015 yng Ngwobrau Mentrau Cymdeithasol Cymru, rydym yn chwilio am fentrau cymdeithasol uchelgeisiol sydd eisiau sicrhau effaith mor eang â phosibl. Mae SE-Assist yn darparu cyllid ar ffurf benthyciadau di-log rhwng £10,000 a £30,000, mentora penodedig gan bartner corfforaethol a mynediad at arbenigedd busnes i gefnogi amcanion twf mentrau cymdeithasol.

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn Datganiadau o Ddiddordeb gan fentrau cymdeithasol fydd â diddordeb, o bosibl, mewn ymgeisio ar gyfer y cynllun, â’r bwriad o lansio cylch ymgeisio llawn yn ystod gaeaf 2015/16.

Partneriaid

Mae SE-Assist yn gynllun arloesol sydd wedi cael ei lansio yn llwyddiannus mewn dau ranbarth.

Mae SE-Assist eisoes wedi cefnogi 10 sefydliad ar draws Sussex a Croydon, gan helpu mentrau cymdeithasol i ffynnu a chreu dros 60 o swyddi newydd. Rydym yn awr yn bwriadu ehangu hyn i Gymru.

Hyd yma, mae Legal & General wedi ymrwymo £100,000 a mentoriaid i sefydlu cronfa SE-Assist Cymru, ac mae Busnes yn y Gymuned a Sefydliad y Cyfarwyddwyr yng Nghymru wedi chwarae rhan holl bwysig yn dwyn busnesau Cymru ynghyd i gefnogi’r cynllun. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i secondiad i gefnogi’r broses o gyflwyno’r rhaglen. Rydym yn dal i chwilio am bartneriaid i gefnogi adfywio lleol drwy gefnogi mentrau cymdeithasol. Os ydych yn gwmni, entrepreneur neu roddwr sydd â diddordeb mewn rhoi hwb i’r economi gymdeithasol yng Nghymru, byddai’n dda gennym glywed gennych.

Cliciwch yma i anfon neges e-bost atom os hoffech ddod yn bartner.

Leave a Reply