SE-Assist Wales logo

Y broses

Cliciwch yma i weld y wybodaeth hon yn Saesneg

Y broses

Cam Un – Cyfnod ymgeisio yn agor

Ceisiadau i’w cyflwyno drwy ffurflenni ar-lein.

Cam Dau – Cyfnod ymgeisio yn cau

Bydd y broses o wneud cais yn cael ei gau.

Cam Tri – Adolygu cychwynnol ar y ceisiadau

Bydd tîm SE-Assist yn adolygu’r holl geisiadau i sicrhau eu bod yn cyfateb i’r meini prawf hanfodol a amlinellwyd gennym.

Bydd ceisiadau sy’n bodloni’r meini prawf sylfaenol yn cael eu hadolygu o safbwynt dichonoldeb busnes gan y Pwyllgor Buddsoddi Cymdeithasol.

Cam Pedwar – Diwydrwydd dyladwy CAF Venturesome yn cychwyn

Bydd diwydrwydd dyladwy yn cael ei gynnal ar y ceisiadau , bydd CAF hefyd yn sicrhau y gall pob sefydliad yn cael ei ariannu gan SE – Assist. Bydd y Pwyllgor Buddsoddiad Cymdeithasol wedyn yn adolygu’r diwydrwydd dyladwy ac yn gwahodd sefydliadau i gynnig iddynt.

Cam Pump – Diwrnod Gwerthu a Gwneud Penderfyniadau

Gwahoddir ceisiadau sy’n weddill i wneud cyflwyniad i’r Pwyllgor Buddsoddi Cymdeithasol.

Cam Chwech – Ymgeiswyr Llwyddiannus yn cael eu Dewis

Gwneir cynigion i’r sefydliadau llwyddiannus.