SE-Assist Wales logo

Y broses

Cliciwch yma i weld y wybodaeth hon yn Saesneg

Amser ar ôl i ymgeisio

Loading..

Y broses

Cam Un – Cyfnod ymgeisio yn agor

Ceisiadau i’w cyflwyno drwy ffurflenni ar-lein.

Cam Dau – Cyfnod ymgeisio yn cau

Bydd y broses o wneud cais yn cael ei gau.

Cam Tri – Adolygu cychwynnol ar y ceisiadau

Gan gynnwys dilysu diben elusennol

Cam Pedwar – Diwydrwydd dyladwy CAF Venturesome yn cychwyn

Bydd diwydrwydd dyladwy yn cael ei gynnal ar y ceisiadau , bydd CAF hefyd yn sicrhau y gall pob sefydliad yn cael ei ariannu gan SE – Assist. Bydd y Pwyllgor Buddsoddiad Cymdeithasol wedyn yn adolygu’r diwydrwydd dyladwy ac yn gwahodd sefydliadau i gynnig iddynt.

Cam Pump – Diwrnod Gwerthu a Gwneud Penderfyniadau

Gwneir cynigion i’r sefydliadau llwyddiannus.