SE-Assist Wales logo

Cymru

Cliciwch yma i weld y wybodaeth hon yn Saesneg

Gwybodaeth am SE-Assist yng Nghymru

Mae SE-Assist yn fodel arloesol sy’n rhoi cyfle i fentrau cymdeithasol gael cyllid a chymorth gan fusnesau mawr.

Yn dilyn cylch buddsoddi llwyddiannus yng Nghymru y llynedd, mae SE-Assist yn lansio ail gylch buddsoddi yng Nghymru er mwyn cefnogi mentrau cymdeithasol uchelgeisiol.

Yn lansio ar 17 Ebrill 2018, yn cynnig y pecyn cymorth canlynol i fentrau cymdeithasol ar draws Cymru i’w helpu i dyfu:

  • Benthyciad o £10,000 i £30,000 yn ddi-log
  • Llog i’w dalu ar fenthyciad o £30,000 i £60,000
  • Mynediad i gronfa o arbenigwyr a mentoriaid

Gwneir penderfyniadau ar fuddsoddi cymdeithasol gan Bwyllgor Buddsoddi Cymdeithasol SE-Assist Cymru, a fydd yn penderfynu i bwy y dylid dyfarnu pecyn cymorth.

Bydd y cyfnod ymgeisio’n agor ar 17 Ebrill 2018 ac yn cau ar 21 Mai 2018.

Cliciwch yma i weld ein meini prawf
Cliciwch yma i wneud cais am SE-Assist Cymru