SE-Assist Wales logo

Cymru

Cliciwch yma i weld y wybodaeth hon yn Saesneg

Amser ar ôl i ymgeisio

Loading..

Gwybodaeth am SE-Assist yng Nghymru

Mae SE-Assist yn fodel arloesol sy’n rhoi cyfle i fentrau cymdeithasol gael cyllid a chymorth gan fusnesau mawr.

Yn dilyn cylch buddsoddi llwyddiannus yng Nghymru y llynedd, mae SE-Assist yn lansio ail gylch buddsoddi yng Nghymru er mwyn cefnogi mentrau cymdeithasol uchelgeisiol.

Yn lansio ar 21 Ebrill 2017, yn cynnig y pecyn cymorth canlynol i fentrau cymdeithasol ar draws Cymru i’w helpu i dyfu:

  • Benthyciadau di-log rhwng £10,000 a £30,000
  • Mentor corfforaethol profiadol
  • Mynediad at gasgliad o arbenigwyr

Gwneir penderfyniadau ar fuddsoddi cymdeithasol gan Bwyllgor Buddsoddi Cymdeithasol SE-Assist Cymru, a fydd yn penderfynu i bwy y dylid dyfarnu pecyn cymorth.

Bydd y cyfnod ymgeisio’n agor ar 21 Ebrill 2017 ac yn cau ar 31 Mai 2017.

Cliciwch yma i weld ein meini prawf
Cliciwch yma i wneud cais am SE-Assist Cymru