SE-Assist Wales logo

Cymru

Cliciwch yma i weld y wybodaeth hon yn Saesneg

Amser ar ôl i ymgeisio

Gwybodaeth am SE-Assist yng Nghymru

Mae SE-Assist yn fodel arloesol sy’n rhoi cyfle i fentrau cymdeithasol gael cyllid a chymorth gan fusnesau mawr.

Yn dilyn cylchoedd buddsoddi llwyddiannus yn Brighton a Croydon dros y tair blynedd diwethaf, mae SE-Assist yn lansio yng Nghymru er mwyn cefnogi mentrau cymdeithasol uchelgeisiol.

Bydd SE-Assist, sy’n cael ei lansio ar 29 Ionawr 2016, yn cynnig y pecyn cymorth canlynol i fentrau cymdeithasol ar draws Cymru i’w helpu i dyfu:

  • Benthyciadau di-log rhwng £10,000 a £30,000
  • Mentor corfforaethol profiadol
  • Mynediad at gasgliad o arbenigwyr

Gwneir penderfyniadau ar fuddsoddi cymdeithasol gan Bwyllgor Buddsoddi Cymdeithasol SE-Assist Cymru, a fydd yn penderfynu i bwy y dylid dyfarnu pecyn cymorth.

Bydd y cyfnod ymgeisio’n agor ar 29 Ionawr 2016 ac yn cau ar 29 Mawrth 2016.

Cliciwch yma i weld ein meini prawf
Cliciwch yma i wneud cais am SE-Assist Cymru